www.alpstackle.com


   blanki spinningowe    warunki gwarancji

BLANKI SPINNINGOWE

Linka (lb)

C.W. (g)

8'0" 2pc

8'6" 2pc

9'0" 3pc

9'6" 3pc

10'0" 3pc

6-12lb

7-14g

260,00.-

280,00.-

310,00.-

330,00.-

360,00.-

10-17lb

10-28g

280,00.-

300,00.-

330,00.-

355,00.-

380,00.-

12-20lb

12-42g

300,00.-

325,00.-

350,00.-

370,00.-

400,00.-

17-25lb

20-60g

320,00.-

340,00.-

365,00.-

390,00.-

415,00.-

20-30lb

28-84g

335,00.-

365,00.-

385,00.-

410,00.-

435,00.-