Dożywotnia, bezwarunkowa gwarancja na wędki zbudowane na blankach Restaffine!!!

Dajemy teraz naszym Klientom nową jakość i pełne bezpieczeństwo. Wszystkie wędki zbudowane na blankach firmy Restaffine objęte są dożywotnią i bezwarunkową gwarancją. Gwarancja ta dotyczy pierwszego właściciela i obejmuje wszystkie uszkodzenia, niezależnie od ich rodzaju. Teraz nie musisz się już martwić, że złamałeś wędkę w drzwiach samochodu. Szczegółowe warunki gwarancji:

  • 1. Firma FishingArt udziela dożywotniej i bezwarunkowej gwarancji na blank oraz trzyletniej gwarancji na komponenty użyte do budowy wędziska.
  • 2. Gwarancja przysługuje pierwszemu właścicielowi, począwszy od daty zakupu wpisanej na karcie gwarancyjnej.
  • 3. Posiadanie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej jest warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej.
  • 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty gwarancyjnej następuje utrata prawa do gwarancji.
  • 5. Firma gwarantuje nabywcy bezpłatne usunięcie usterek powstałych z powodu wad materiałowych lub konstrukcyjnych
    w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności sprowadzenia elementów z zagranicy do 90 dni.
  • 6. W przypadku uszkodzeń powstałych z niewłaściwego użytkowania wędziska lub dowolnego typu uszkodzeń mechanicznych, nie wynikających z wad fabrycznych nabywcy przysługuje prawo do wymiany złamanego elementu na nowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności sprowadzenia elementu z zagranicy do 90 dni. Wymiana ta związana jest ze stałą opłatą wynoszącą równowartość 60 USD za każdy uszkodzony element (przeliczona wg kursu z dnia dostarczenia uszkodzonej wędki do serwisu) jako opłata manipulacyjna i na pokrycie kosztów transportu uszkodzonego elementu. W tym przypadku naprawa polega na uzbrojeniu nowego elementu z wykorzystaniem przelotek z uszkodzonej części, chyba że uszkodzeniu uległy również przelotki – wtedy wymieniane są na nowe bezpłatnie. Gwarancja ta przysługuje pierwszemu właścicielowi i jest gwarancją dożywotnią.
  • 7. Prawo do wymiany sprzętu na nowy jest możliwe wyłącznie w przypadku 3-krotnej, nieskutecznej naprawy.